Welkom bij Op 't Veld

Basisschool Op 't Veld is een kleine, openbare basisschool in het dorp Barger-Oosterveld (gemeente Emmen). Er gaan ca. 85 kinderen naar school, die verdeeld zijn over vier combinatiegroepen (groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8). In het gebouw is ook een voorschool, voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Trefwoorden voor ons onderwijs zijn: rust, structuur, resultaat- en opbrengstgericht werken, goed pedagogisch en didactisch klimaat, grote ouderbetrokkenheid, talentontwikkeling en ruimte voor verschillen tussen kinderen. Wij profileren ons met doemiddagen, talentmiddagen en ondernemerschap. Bij deze lessen is er volop ruimte voor zelfstandigheid, samenwerken, plannen, ontwikkelen, ontdekken, creativiteit, ondernemerschap, talenten en leren. We zijn volop in ontwikkeling met ontdekkend/onderzoekend leren en 21e eeuwse vaardigheden. In de ochtenden besteden we veel tijd en aandacht aan de basisvaardigheden rekenen, taal/spelling en lezen. Dat doen we met de nieuwste methodes, deels digitaal. Er is in deze lessen volop ruimte voor individuele verschillen tussen kinderen. Ook hechten wij veel waarde aan sociale vorming, samenwerken en respect hebben voor elkaar. Daarom is ons motto: " We doen het samen!"

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden