Team

Het team wordt gevormd door alle medewerkers van de school (voorschool en basisschool) :
 

  • Bovenschools directeur OOE H. Brummel
  • Locatiedirecteur J. de Vries
  • Interne begeleider H. Ubels
  • Groepsleerkrachten
  • Groepsleerkrachten met een speciale taak (taalcoördinator, rekencoördinator, cultuurcoördinator)
  • Stagiaires van verschillende opleidingen
  • Pedagogische medewerkers werkzaam in de Voorschool Op 't Veld
 

Samenstelling team Obs Op 't Veld

Groep 1/2: Juf Ilse en Juf Sharon
Groep 3/4: Juf Marieke en Juf Sharon 
Groep 5/6: Juf Sandra en meester Sandro
Groep 7/8: Juf Marion en meester Sandro
Onderwijsassistent: Juf Mirella

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden